• Samferdselsminister Liv Signe Navarsete, justisminister Knut Storberget og Wegard Harsvik, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, la mandag fram norske tiltak i forbindelse med FNs internasjonale trafikksikkerhetsuke. De fikk demonstrert de nye midtmarkeringene av Finn Harald Amundsen fra Statens vegvesen. FOTO: Scanpix

Tester midtmarkering i Søgne

For å øke trafikksikkerheten på norske veier tester Vegvesenet nå midtmarkering på utvalgte veistrekninger i Norge.