• FORTVILET: Elise og Magne Lund frykter at utsikten deres vil bli erstattet av hustak dersom et forslag til ny reguleringsplan går gjennom. FOTO: Susanne Egenes

Lurt av kommunen

Da Elise og Magne Lund kjøpte bolig i Bergshaven ble de forsikret om at det ikke skulle bygges mer i området. Når det nå planlegges to nye hus rett foran deres føler de seg lurt av kommunen.