Unges gjeldsvekst bekymrer

En firedel av de yngste boligeierne har lånt mer enn 100 prosent av boligens verdi. Sju av ti har lånt mer enn 80 prosent. Det bekymrer både Kredittilsynet og Forbrukerrådet.