Vurderer forbud mot burhøns

Mattilsynet og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf) skal på oppdrag fra Landbruks— og matdepartementet vurdere et totalforbud mot burhøns i Norge.