Terna gjør comeback i sør

Det ser lyst ut for Sørlandets nasjonalfugl i fremtiden. Flere steder i sør har nå terna gjort comeback og startet hekking, etter flere års fravær fra Sørlandskysten.