Skogbrannen er ikke slukket

Slukkingsmannskapet har ennå ikke greid å slukke brannen i Kvinesdal.