• FOTO: Merete Moen

Jorder mobilmaster

Kristine Stangeland-Jeffers har vært plaget av el-allergi i 20 år. Nå har hun tatt saken i egne hender og fått jordet flere mobilmaster i nærområdet.