Halv million i renter

Et lån på 7,5 millioner kroner vil gi over 600.000 kroner i renteutgifter på ett år. Men kjøperne av boligen i Søgne trenger trolig ikke lån.