– Mer enn halvparten av kjønnsforskjellene i sykefraværet kan ikke forklares