Kristiansand kommune har opprettet en ordning der folk kan få støtte til å legge om til piggdekk på sykkel. Man kan få 350 kroner per dekk. Det er satt av 500.000 kroner for denne sesongen. Her fra Sykkelguttane i Gyldenløves gate. Kristiansand kommune har opprettet en ordning der folk kan få støtte til å legge om til piggdekk på sykkel. Man kan få 350 kroner per dekk. Det er satt av 500.000 kroner for denne sesongen. Her fra Sykkelguttane i Gyldenløves gate. Foto: Kjetil Reite

Kommunen skal subsidiere piggdekk på sykkel