GRIMSTAD: Hanne Madsen ble i mars tilkjent over én million kroner i erstatning fra firmaet som bygde tennisbanen hun senere ble dømt til fengsel for å ha oppført.

Nå har firmaet Hemato Eiendom AS i Grimstad meldt oppbud med en udekket gjeld på 2,7 millioner. Det skriver Agderposten som først omtalte konkursen.

– Det er veldig trist. Vi har kjempet en sak og tapt. Vi har kjørt en styrt avvikling over tid, sier Bengt Gunnar Michalsen, styreleder og daglig leder i det nå avviklede Hemato Eiendom til Agderposten.

Tennisbanen måtte fjernes

Det var sommeren 2016 at Hemato Eiendom AS bygde en tennisbane på hytteeiendommen til Hanne Madsen, arving til interiørkjeden Princess, på Hesnes i Grimstad.

Uten byggesøknad ble banen oppført ulovlig i 100-metersbeltet i et LNF-område. Nå er den fjernet. Foto: Grimstad Adressetidende

Uten byggesøknad ble banen oppført ulovlig i 100-metersbeltet i et LNF-område (avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål).

Hanne Madsen og byggmesteren ble tiltalt og dømt for grovt uaktsomt brudd på plan- og bygningsloven. Straffen ble fastsatt av Høyesterett til 45 dagers fengsel. Hemato Eiendom As fikk en bot, som foretaksstraff.

Madsen gikk så til sak for å få erstattet tapene hun mente å ha blitt påført i og med at banen måtte fjernes.

Hytteieren tapte saken på alle punkter i tingretten. I ankesaken delte retten seg, og Madsen ble tilkjent erstatning på 1.090.000 kroner fra byggefirmaet.

Det ble den siste spikeren i kista for eiendomsselskapet i Grimstad.

Ingen mister jobben

I kjølvannet av tennisbanestriden har selskapet imidlertid gått konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring fra Brønnøysundregistrene. Torsdag denne uka ble det åpnet konkurs i boet til Hemato Eiendom ved Agder tingrett.

– Saken har vært en belastning og den siste millionen gjorde at vi synes det ikke var verdt å trekke selskapet videre. Ingen ansatte mister jobben og vi som eier har andre jobber. Vi har ikke vært ansatt i firmaet på et par år, sier styreleder Michalsen til Agderposten.