EVJE OG HORNNES: – Vi har nå fått en trygg løsning for både bilister og myke trafikanter. Den oversiktlige rundkjøringen vil gi en god trafikkavvikling, sier seksjonssjef Sigurd Wiberg i Statens vegvesen.

I tillegg til den nye rundkjøringen er det gjort nødvendige tilpassinger for gang- og sykkelveier på stedet. Tre avkjøringer til industriområdet er endret, og to bussholdeplasser er utbedret.

Det er TT Anlegg som har utført anleggsarbeidene som har pågått i tre og en halv måned.

Den nye rundkjøringen har totalt kostet 10 millioner kroner.

I gjennomsnitt vil det kjøre 6500 biler i døgnet gjennom rundkjøringen, og noe mer i helger og ferier.