Vil ha politiattest for arbeid med eldre

Sykepleierforbundet krever politiattest fra folk som vil arbeide med eldre, demente og alvorlig syke.