• SOSIALT: Vlora Mullaliu (15) (t.v.) og Salma Dunjak (15) er to av de 18 elevene som skal jobbe for et bedre miljø på Grim ungdomsskole. Her deler de ut popkorn som var rester fra filmkvelden dagen i forveien. FOTO: Kari Lea Hennestad

Delte ut popcorn for bedre trivsel

På Gimle ungdomsskole delte tiendeklassinger ut popcorn i skolegården på fredag.