Prioriterer ikke kontroller

Kontrollorganet for bilverksteder, Statens vegvesen, skal kontrollere lovlige bilverksteder. Kontroller med ulovlige verksteder er mindre.