• TRIVES: - I disse lokalene trives vi. Gamle Møglestu har alle muligheter til å bli et levende kultursenter, sier fra venstre Edle Gulløy Larsen, Astri Topland og Asbjørn Larsen. FOTO: Jostein Blokhus

Opprørt husflidslag vil ikke flytte

Lillesand Husflidslag har til nå brukt 900 dugnadstimer på sine nye lokaler på Gamle Møglestu. Nå er det stor fare for at de må flytte.