Kirkepuss til 60 millioner

Renovering av Flekkerøy kirke er blant prosjektene som rådmannen i Kristiansand mener det må finnes penger til de nærmeste årene.