• LA FLATT: Her på denne tomten innerst i boligfeltet i Kårsbakk i Farsund ble det i 2005 hogd ned mellom 40 og 50 trær på annen manns eiendom.

Hjalp syk nabo, saksøkt for 170.000

Mannen (55) hjalp sin hjertesyke nabo med å felle noen trær. Men trærne sto på eiendommen til en annen nabo.