KRISTIANSAND: Attesten kommer fra William Glad.

Den pensjonerte legen og mangeårige kunstmaleren har for andre gang kikket nærmere på de små kunstverkene som henger utstilt i Søm kirke, og oppsummerer slik:

— Dette må da være samtidskunst i toppklasse!

Kunstnerne han skryter av, er alle seks eller sju år unge.

Mindre enn tre timer hver har de brukt på sine kunstverk, laget som glassmalerier eller keramikkrelieffer.

Barna har nettopp fullført vinterens trosopplæringsprogram i regi av Søm kirke.

Og det var i denne kirken de lot seg inspirere, etter å ha ligget langflate og studert Kjell Nupens glassmalerier og hørt sin lærer Liv Godtfredsen snakke om Jesus, korsfestelsen og oppstandelsen.

— Det fine med barn og kunst er at de uttrykker seg ekte og spontant, sterkt influert av hva de ser og hører. Noen klarer å bevare denne spontaniteten. Men som regel svinner den hen, omvendt proporsjonalt med antall skoleår, sier kunstanmelderen.