Røykutvikling i omsorgsbolig

En gryte med vann hadde tørrkokt, og det utviklet seg røyk i en omsorgsbolig i Kvartal 6 i Kristian Fjerdes gate. Les mer om dette og andre hendelser i politiloggen.