• EKSPLOSIVER: Et tonn eksplosiver gjøres klart til det store showet. Pyroteknikerne Kim Erik de Sousa og Morten Moen, til høyre daglig leder Espen J. Kolstad i Engelsrud fyrverkeri. FOTO: Aftenposten, Knut Snare

Sørlending med gigantisk fyrverkerishow

Kristiansanderen Jan Yngve Gundersen og sønnen Tommy, er to av 20 personer som har ansvar for et gigantisk fyrverkeri i anledning av åpningen av Operaen.