• 15 ÅRS FENGSEL: Påstanden fra påtalemyndigheten var 18 år. Kristiansand tingrett fant straffen passende til 15 års fengsel. Her er aktorene Hilde Sakariassen og Dennis Danielsen i retten. FOTO: Torstein Øen

Hovedmannen fikk 15 års fengsel

Den 48 år gamle kosovoalbaneren som solgte 15 kilo amfetamin til et mottaksapparat i Kristiansand for en million kroner, er dømt til 15 års ubetinget fengsel.