• SIDELENGS: BMW-en med de forulykkede ungdommene fikk skrens og havnet sidelengs mot lastebilen som kom i motsatt retning. FOTO: Bjarte Bjellås

Skrenset sidelengs inn i lastebilen

Ulykkesbilen fikk skrens og havnet sidelengs inn i lastebilen. Det har kommet fram i vitneavhør etter dødsulykken i Trybakken.