Vil ha i gang prosess for fylkessammenslåing

Fylkesutvalget i Vest-Agder anbefalte i dag enstemmig at fylkestinget 28. april skal gå inn for en prosess for fylkessammenslåing.