• SKREMT: Den store tømmerhaugen ligger i en helling. Vekten holdes av to spinkle trær, som tydelig står i spenn. FOTO: Fvn.no-leser

Skremt av usikret tømmerhaug i Høvåg

Denne enorme tømmerhaugen lå lagret like ved Høvåg skole. To trær kneler under vekten av tømmermassene.