Norsk Terra-rettssak før jul

Saken mot de sju Terra-kommunene som har sluttet å betjene sin gjeld på rundt 970 millioner kroner i DnB NOR, kommer trolig opp for Oslo tingrett i høst.