Arne Skare anker

Den tidligere Vallepresten Arne Skare anker dommen han fikk i lagmannsretten til Høyesterett.