Vedtok å legge ned Voie skole

Kommunalutvalget vedtok i dag å legge ned Voie skole med fire mot tre stemmer. Med samme antall stemmer ble det vedtatt at Erekleiv skole ikke blir lagt ned.