Tente fyr på innsamlingscontainer

Vandaler har i natt startet brann i en container som brukes til å samle inn brukt tøy.