NavnedagI dag er det Gina og Gitte som har navnedag. Gina er kortform av Regina, som er det latinske ordet for «dronning». Gitte er kortform av Birgitte, Birgitta (en svensk form av keltisk Birgit, «den høye» eller «prektig, strålende»). Det er 1560 kvinner som har Gina som første— og 918 som eneste fornavn. Gitte brukes av 564 kvinner som første- og av 395 som eneste fornavn. Navnedag i dag har Gina Jarlsby fra Kristiansand.