• FOTO: Scanpix

Obama-paranoia under Nobel-besøk

Du må ikke tro du får lov til å stå i vinduet og se på når Obama ruller gjennom hovedstaden. Sjekk hva politiet vil du skal gjøre.