• FOTO: Kari Lea Hennestad

Nytt år med nytt brannvesen

I natt er det slutt med kommunalt brannvesen i kommunene innenfor Knutepunkt Sørlandet. Det erstattes med et nytt interkommunalt brannvesen.