• BYGGER I KANTEN: Forslaget til KAP er å legge det meste av begyggelsen i kanten på området, blant annet på grunn av vanskelige grunnforholdt i midten. FOTO: Illustrasjon: KAP

Planlegger 450 boliger i Bjørndalen

Det planlegges boliger for 1000 mennesker i Bjørndalen. I går ble forslagene presentert.