• FOTO: Amund Hestsveen

Lager taggefilm fra Kristiansand

I nettvideoer skryter et taggercrew i Kristiansand av alle stedene de har satt sine bumerker.