Ny runde om overvåkning

Det blir en ny runde i bystyret om overvåkning av småbåthavner.