Forbereder seg på flere asylsøkere

Utlendingsdirektoratet Region Sør forbereder seg på å ta imot langt flere asylsøkere.