Arbeider falt åtte meter

Arbeidsuhell ved E 18-utbyggingen i Lillesand fredag morgen.