• Kirkegata er planlagt som hovedtrasé for syklende i Kvadraturen. Her er den blitt enveiskjørt med god plass til myke trafikanter. Syklende har fått egne felt, og gående kan spasere på et trygt, opphevet fortau. FOTO: Kristiansand kommune

Slik kan Kvadraturen bli uten gateparkering

Neste år starter storstilt fjerning av gateparkeringsplasser i Kvadraturen, totalt 440 i løpet av fem år.