Pasient døde - sykehuset brøt loven

Sørlandet sykehus foretok en uforsvarlig utskriving av en pasient som senere døde. Fylkesmannen i Aust-Agder slår fast at dette er brudd på loven.