• DRAMATISK: Maskinfører Jan Harald Stople fikk med nød og neppe reddet seg da gravemaskinen ble tatt av raset for tre år siden.

Millionstrid etter E 18-ras til forliksrådet

CJV avviser alle krav om erstatning etter E 18-raset for mer enn tre år siden. Veivesenet klager saken inn til forliksrådet.