• Sørlandet sykehus vil ikke ta regningen for utdeling av metadon og subutex til mennesker som er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR-behandling). FOTO: Arkivfoto

Ingen vil ta regningen for utdeling av metadon

Sykehus og kommune krangler om hvem som skal betale for utdeling av metadon og subutex til pasienter i Kristiansand.