• STREIKELEDER: Ernst Olav Lunde er hovedtillitsvalgt og leder av de streikende politifolkene i Agderfylkene. FOTO: Hallgeir Oftedal

Frykter flere henlagte saker

— Jeg frykter for at det blir flere henleggelser av anmeldte forhold fordi sakene hoper seg opp og ikke kan bli etterforsket som følge av streiken. Det sier hovedtillitsvalgt for Politiets Fellesforbund i Agder, Ernst Olav Lunde.