• Ikke fritt skolevalg: Elever i Vest-Agder kan velge fritt om de ønsker å gå på Søgne videregående skole, eller andre skoler i Kristiansands-regionen, men ikke i hele fylket.

Sier nei til fritt skolevalg

Hovedutvalget for utdanning ønsker ikke fritt skolevalg ved de videregående skolene i Vest-Agder, slik man har i Aust-Agder. Hovedutvalget falt ned på en mellomløsning, der de foreslår fritt skolevalg innenfor fire inntaksregioner.