• KLART BUDSKAP: Spogmy Jbarkhil mener nøkkelen til integrering er å få foreldrene i tale, og da spesielt fedrene. FOTO: Reidar Kollstad

Mener innvandrerfedre må oppdras

Minoritetsforeldre risikerer å miste kontakten med sine barn om de ikke aksepterer at barna får leve som norske jevnaldrede. Det mener 22 år gamle Spogmy Jabarkhil.