• VARDE-STOPP: En stopp ved Bulivarden før ferden går videre mot Vindvann. Fra venstre: Kristian Svaland, Olav Heimdal, Helge Flakk, Kjell Eirik Stoveland, Ole Aasen, Birger Andersen, Tomas Ivar Sundtjønn, Oddvar Glidje, Jens Flaa, Trygve Løland, Knut Geir Aas, Ole Gustav Henriksen, Trond Harstad, Nils Kristen Haabesland, Toralf Aas, Ole T. Haugland og Hans Arne Topland. FOTO: IVAR SKÅRE

"Gamle gubber" fulle av skiglede

Med ujevne mellomrom — alt etter vær— og føreforhold — ringer de rundt til hverandre og setter skiene på beina.