• Utbygger Tore Gustav Drivenes viste onsdag politikerne i SAM-utvalget rundt på Hunsøya. FOTO: Torstein Øen

Vil samarbeide om Hunsøya-løsning

Politikerne i hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø ønsker dialog med Vennesla kommune for å løse innsigelsene i forhold til de store utbyggingsplanene for Hunsøya i Vennesla.