• Åsane skole er en av byens minste skoler, men er foreløpig trygg. En av grunnene er at det ikke er plass på naboskolen Vågsbygd hvis elevene må flyttes. Her er rektor Daniel Håkestad på vei til byen på torsdag for å ta imot en pris for at elevene er så flinke til å gå til skolen, en av kvalitetene ved nærskolen. Elevene er: Aris Praso, Lisa Wang, Mohamed Hussein og Ithilie Melby Hovstøl. FOTO: Kjetil Reite

For dyrt å legge ned skoler

Kristiansand må kvitte seg med mellom åtte og ti skoler for å få like store skoler som andre bykommuner. Det har de neppe råd til.