• illustrasjon viser ny tunneltrase fra Kolsdalen-Meieriet. Strekningen inngår i planleggingen av ny 4-feltsveg fra Gartnerløkka-Breimyrkrysset. Prosjektet inngår i gjennomføringsplanen for 2018-2023

Konsekvensutredningen startet for Gartnerløkka-Hellemyr-tunellen

Det skal tas ut prøver av fjellkvaliteten for å sikre unødvendige utgifter og sikre den fremtidige tunellen.