• TVINGES: Selv om klinikksjef Geir Bøhler vet at flere magekreftpasienter som behandles i Kristiansand lever lengre enn de som behandles i Oslo, må han trolig sende dem dit likevel etter 1. juli i år. FOTO: Reidar Kollstad

Magekreftoperasjoner blir flyttet til Oslo

Selv om Sørlandet sykehus har vitenskapelig dokumentert bedre behandling, har Helse Sør-Øst vedtatt å overføre magekreftoperasjoner til Oslo universitetssykehus.