• Inger Lise Kristiansen mottok tirsdag 29. oktober Kongens fortjenestmedalje for sin innsats som brukerrepresentant i en årrekke innenfor sykehus, kommunale tjenester og frivillige organisasjoner. Og for å ha synliggjort psykisk helse og mennesker med psykiske lidelser på en viktig måte. FOTO: Johanne Tunaal-Larsen

- Jøyemeg for en dag!

Inger Lise Kristiansen fikk kongelig heder på sin 71-årsdag.